Khách sạn nhà nghỉ tại Mỏ Cày Nam – Bến Tre - 12/03/2016

Gian hàng autopost1
Hà Anh Kiệt
Autopost1@w3d.vn
Share Link với bạn bè button Facebook button Facebook button Facebook

Khách sạn Ánh Hồng
Địa chỉ : 81 Quốc lộ 60, Thị trấn Mỏ Cày, Mỏ Cày Nam, Bến Tre
Điện thoại : 075 3606251

Nhà nghỉ Nhi Phụng
Địa chỉ : Quốc lộ 57, Đa Phước Hội, Mỏ Cày Nam, Bến Tre
Điện thoại : 0907 058896

Nhà nghỉ Bảo
Địa chỉ : Quốc lộ 57, Đa Phước Hội, Mỏ Cày Nam, Bến Tre
Điện thoại : 0918 226768

Nhà nghỉ Nhật Thiện
Địa chỉ : Quốc lộ 57, Thị trấn Mỏ Cày, Mỏ Cày Nam, Bến Tre
Điện thoại : 075 3663110

Nhà nghỉ An Thạnh
Địa chỉ :  Quốc lộ 57, Đa Phước Hội, Mỏ Cày Nam, Bến Tre
Điện thoại : 0976 957879

Nhà nghỉ Thu Hương
Địa chỉ :  Quốc lộ 57, Đa Phước Hội, Mỏ Cày Nam, Bến Tre
Điện thoại : 075 3842210

Nhà nghỉ Thanh Thủy
Địa chỉ : 31 Công Lý, Thị trấn Mỏ Cày, Mỏ Cày Nam, Bến Tre
Điện thoại : 075 3843770

Nhà nghỉ số 1
Địa chỉ : Quốc lộ 60, Thị trấn Mỏ Cày, Mỏ Cày Nam, Bến Tre
Điện thoại : 075 3843644

Nhà nghỉ Lê Đăng
Địa chỉ : Quốc lộ 60, Thị trấn Mỏ Cày, Mỏ Cày Nam, Bến Tre
Điện thoại : 0949 157999

Nhà nghỉ số 2
Địa chỉ : Quốc lộ 60, Thị trấn Mỏ Cày, Mỏ Cày Nam, Bến Tre
Điện thoại : 075 3843020

 

Chữ kí của thành viên

Facebook like