Khách sạn nhà nghỉ tại Châu Thành – Bến Tre - 11/03/2016

Gian hàng autopost1
Ngô Thanh Quang
Autopost1@w3d.vn
Share Link với bạn bè button Facebook button Facebook button Facebook

Nhà khách Bưu Điện
Địa chỉ : Tỉnh lộ 883, Thị trấn Châu Thành, Châu Thành, Bến Tre
Điện thoại : 075 3895613

Khách sạn Cánh Hồng
Địa chỉ : Phú Ngãi, Phú An Hòa, Châu Thành, Bến Tre
Điện thoại : 075 3895532

Khách sạn Cồn Phụng
Địa chỉ : Ấp 10 Tân Thạch, Châu Thành, Bến Tre
Điện thoại : 075 3822198

Khách sạn Thảo Nhi
Địa chỉ : 12 ấp Tân Phú, Tân Thạch, Châu Thành, Bến Tre
Điện thoại : 0908 626338 – 075 3860009

Khách sạn An Khánh
Địa chỉ : QUốc lộ 60, An Khánh, Châu Thành, Bến Tre
Điện thoại :

Nhà nghỉ Minh Tâm
Địa chỉ : Tỉnh lộ 883, Phú An Hòa, Châu Thành, Bến Tre
Điện thoại : 075 3985934

Nhà nghỉ 79
Địa chỉ : Quốc lộ 60, Hữu Định, Châu Thành, Bến Tre
Điện thoại : 075 3503279

Nhà nghỉ Ngọc Thư Thư
Địa chỉ : Quốc lộ 60, Hữu Định, Châu Thành, Bến Tre
Điện thoại : 075 6558853

Nhà nghỉ Hải Âu
Địa chỉ : Quốc lộ 60, Hữu Định, Châu Thành, Bến Tre
Điện thoại : 075 3575576

Nhà nghỉ Hương
Địa chỉ : Quốc lộ 60, Hữu Định, Châu Thành, Bến Tre
Điện thoại : 075 3825404

Chữ kí của thành viên

Facebook like